Lærlinger

Informasjon til elever på VG2 Transport og logistikk og lærlinger i fagene yrkessjåfør og logistikkoperatør

Hva er et opplæringskontor?

Et opplæringskontor er eid av medlemsbedriftene. Kontoret fungerer som en koordinator mellom bedriftene, lærlingen, skoleverket og myndighetene. Opplæringskontoret ivaretar bransjens, lærlingens og det offentliges interesser i læreforholdet.

Veien frem til fagbrev i transport og logistikk:
2+2 modellen (2 år i skole og 2 år i bedrift)

VG1 Teknologi- og industrifag
VG2 Transport og Logistikk
Læretid – 2 års læretid enten som yrkessjåfør eller som logistikkoperatør.

Hva skjer i regi av Opplæringskontoret Logistikk og Transport ( OLT)

Høst:
Klassen (VG2 Transport og Logistikk) får besøk av OLT. Her får man en kort informasjon om OLT, lærlingløpet etc. – felles i klasserommet. Hver elev fyller ut en elevpresentasjon.

Vinter:
Klassen (VG2 Transport og Logistikk) får besøk av OLT. Vi tar en samtale med hver enkelt elev med hovedfokus på læreplass-ønsker og veien videre. I denne samtalen bruker vi elevpresentasjonen dere fylte ut ved første møte med oss.

Vår:
Du har selv ansvaret for å søke læreplass innen søknadsfristen som er:
1. februar – søknadsfrist for særskilt.
1. mars – søknadsfrist – ordinær læreplass.
Her søker man fylket om læreplass. Dette får du hjelp til på skolen.

Klassen (VG2 Transport og Logistikk) får besøk av OLT – samtalen dreier seg i hovedsak om
læreplass og møte med arbeidslivet.

NB!
Fristen for å finne en læreplass er 15. mai. Dette fordi vi ønsker at du skal kunne ta sommerferie og vite hva høsten bringer.

Hva skjer hvis du ikke får læreplass innen denne datoen?
De som velger yrkessjåførfaget kan risikerer å måtte vente med førerkortopplæring klasse C, CE eller D. Det kreves også førerkort i klasse B og bestått tverrfaglig eksamen VG2 Transport og Logistikk før denne førerkortopplæringen.

Velger du retningen logistikkoperatør er fortsatt den generelle fristen 15. mai, men her kan man se på alternative løsninger for oppstart.

Læreplass:

For å få læreplass er det viktig at du ikke har:

  • for stor fravær
  • stryk i yrkesfag
  • karakteren nokså god/lite god i orden og atferd

Husk det er ditt ansvar å finne en læreplass, men både skole og OLT vil være med som støttespillere.

Kontrakter:
Lærekontrakt: tegnes mellom lærling og opplæringskontor med bedriften som opplæringssted. Ansettelseskontrakt: som øvrige ansatte. Skal inkludere lønn, arbeidstid, overtid, ferie etc. Lærlinglønn: Minimum halv fagarbeiders grunnlønn.

Læreplan/Opplæringsbok:
Lærlingen skal i løpet av læretiden gjennomgå en læreplan fastsatt av departementet. OLT har utarbeidet en opplæringsbok som ivaretar dette. Denne får både lærling og bedrift ett eksemplar av. Gjennomgås ved oppfølgingsmøter i bedrift.

Følgende skoler har VG2 Transport og Logistikk:

Vestfold og Telemark:
Thor Heyerdal vgs – Larvik
Horten vgs
Sande vgs
Notdodden vgs

Viken:
Åssiden vgs.
Hønefoss vgs.

Lover/regler:
Arbeidsmiljøloven
Opplæringsloven

Annet:
For ytterligere informasjon kontakt:
Opplæringskontoret Logistikk og Transport
Telefon: 33099460
post@transportfag.no

Siste nytt fra vår Facebook- og Instagramside

I går var Anne fra oss også på Hønefoss Terminalen sammen med Terje Tandberg Transport A.S og Hønefoss elever for å vise dem hva Yrkessjåfør og Logistikk faget handler om 😊

#OLT - #BliYrkessjåfør -#SOITIN

I dag er Alexander fra oss på plass på Bamble Ungdomskole, for å fortelle for fremtidens elever om faget og veien videre for å bli enten Yrkessjåfør, Logistikkoperatør eller Kran og Løfteoperarør 😃 🏗 🚛 👷

#OLT - #SOTIN - #BliYrkessjåfør

Flott artikkel i Tung.no om storsatsing på fagbrev for yrkessjåfører i Norva24 👏🎉

Les artikkelen her -> https://www.tungt.no/article/view/883146/storsatsing_pa_fagbrev_i_yrkessjaforfaget_den_faglige_stoltheten_oker_mer_enn_kostnadene

Vi gratulerer Alexander Funner Ødegården (19) hos Haave Graveservice AS med flott ny redskap bare halvveis inn i læretiden 🤩

Alexander får masse skryt og gjør vist en formidabel jobb som yrkessjåfør, lykke til videre på veien mot fagbrevet! 😎

----------

...#BliYrkessjåfør
#FølgDrømmen
#SOTIN
#NLF
#OLT
#Scania

Kom å si hei på Yrkesmessa - Vestfold & Telemark på Dalen VGS 😃

-

#bliyrkessjåfør
#sotin
#olt
#nlf