Nyttig informasjon til deg som lærling

Oppmelding til privatisteksamen

Fra 15. januar til 1. februar

Høst
Fra 1. september 2021 kl. 00:05 til 15. september 2021 kl. 23:55

Vår
Fra 15. januar 2022 kl. 00:00 til
1. februar 2022 kl. 23:55

Klikk her for å komme til oppmelding

Kvitteringer

Har du hatt utlegg opplæringskontoret skal dekke?

Send dine kvitteringer hit

kvittering@transportfag.no

OLKWEB

Ditt dokumentasjonsverktøy som lærling

Lanseres snart

Link kommer

Nyttige nettsider:

Utdanningsdirektoratet
SOTIN
Statens vegvesen
Teoriprøve
Lånekassen
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet

Lærling i Vestfold og Telemark?

Nyttig informasjon og linker til deg som lærling i Vestfold og Telemark

Elev- og lærlingombudet

Elev- og lærlingombudet skal ivareta interessene til elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten.

Lærlingbevis

Seksjon for Fag- og yrkesopplæring utsteder lærlingbevis. Lærlingbeviset blir påført til og fra dato som samsvarer med din læretid. Lærlingbeviset vil være gyldig den tiden du er i lærling.

Diverse informasjon fra fylket

Som lærling får du praktisk opplæring i en bedrift med sikte på fag- eller svenneprøve i faget. Det skrives en lærekontrakt som gir rammene for opplæringen og en arbeidsavtale som gir rammene for verdiskapingen. Læretidens lengde kan variere både ut fra lærefaget og din skolebakgrunn. Normalt er det 2 år, som tilsammen er ett år opplæring og ett år verdiskaping.

Lærling i Viken?

Ombudet for barn og unge i Viken

Ombudet for barn og unge i Viken skal bidra til at rettighetene til barn og unge i barnehage, skole og på læreplass ivaretas.

Lærlingbevis

Logg inn med dette brukernavnet og passordet:
Brukernavn: skole30
Passord: IDskole30
Det er samme brukernavn og passord for alle som bor i Viken. Du skal laste opp passbilde av deg selv i skjema. Krav til foto:

  • ​Fotografiet skal vise ansiktet og må tas rett forfra.
  • Fotoet skal vise hele hodet. Ansiktet skal dekke 70–80 prosent av bildeflaten.
  • Bakgrunnen skal være lys uten kraftige skygger.
  • Useriøst foto blir avvist.

For å bestille lærlingbevis klikk her

Kommer

Kommer

Ønsker du å organiser deg?

Her er noen eksempler og forslag på foreninger fra oss

Yrkestrafikkforbundet er et fagforbund for deg som arbeider i transportsektoren. Vårt viktigste mål er å jobbe for at du som jobber i bransjen har en arbeidsdag å leve med og en lønn å leve for. Dette arbeider våre 16 medarbeidere i sekretariatet og nesten 400 tillitsvalgte rundt om i Norge med hver dag.
Fellesforbundet er Norges største fagforbund i privat sektor. Vi har mer enn 160.000 medlemmer og organiserer innen industrien, byggebransjen, hotell- og restaurant, transport og innen bilbransjen, i tillegg til mange andre bransjer i privat sektor. Fellesforbundet er det nest største forbundet i LO.
Medlemmene våre jobber blant annet innen handel, luftfart, kontor, finans og servicevirksomhet. Med rundt 78.000 medlemmer er vi i dag LOs tredje største forbund. HK i Norge jobber for at medlemmene våre skal ha trygge arbeidsplasser og gode lønns- og arbeidsvilkår.

Ansatte

Vibecke Engø Jensen
daglig leder
Tlf: 970 70 310
vibecke@transportfag.no

Morten Gabrielli
Opplæringskonsulent
Vestfold og Telemark
Tlf: 476 01 793
morten@transportfag.no

Anne Visthus
Opplæringskonsulent
Viken
Tlf: 920 81 044
anne@transportfag.no

Benjamin Selstø
Kontormedarbeider
Tlf: 948 30 272
benjamin@transportfag.no

Siste nytt fra vår Facebook- og Instagramside

Vi er utstillere på Kongsberg Agenda for Bygg og Anleggsbransjen i dag 😎 …

Både i dag og i går har vi hatt flere oppstartssamlinger for høstens nye ykressjåførlærlinger🚚🤩 Fremtiden ser lovende ut når blant annet denne gjengen her kommer i gang😁

#bliyrkessjåfør #yrkessjåfør #yrkessjåførlærling #følgdrømmenikkestrømmen #superlærling ...#lærling #lastebil #transportoglogistikk #transportfag

Både i dag og i går har vi hatt flere oppstartssamlinger for høstens nye ykressjåførlærlinger🚚🤩 Fremtiden ser lovende ut når blant annet denne gjengen her kommer i gang😁

#bliyrkessjåfør #yrkessjåfør #yrkessjåførlærling #følgdrømmenikkestrømmen #superlærling ...#lærling #lastebil #transportoglogistikk #transportfag

I går var vi på Næringsrikt 2022, en næringslivskonferanse for næringslivet i Holmestrand Kommune. Vi hadde stand hvor vi fikk mange gode samtaler🤩 Gøy å høre hva Asko Oslofjord og flere andre bedrifter har på gang🚚

I går var vi på Næringsrikt 2022, en næringslivskonferanse for næringslivet i Holmestrand Kommune. Vi hadde stand hvor vi fikk mange gode samtaler🤩 Gøy å høre hva Asko Oslofjord og flere andre bedrifter har på gang🚚

Torsdag var vi på Åssiden videregående skole, og fortalte om mulighetene innenfor transport og logistikkfagene til rundt 1200 ungdomsskoleelever😃 Dette gjorde vi sammen med NLF og medlemsbedriftene våre Reitrans, GS Bulktransport og K.BULL A/S. Takk for alle som stilte opp, og spesielt takk ...til Vegar som er lærling i K. Bull som fortalte hvordan lærlinghverdagen faktisk er🤩

På torsdag var vi på Åssiden vgs og pratet med rundt 1200 ungdomsskoleelever sammen med NLF, Reitans, GS Transport og K.Bull🤩 Takk for alle som stilte opp. Ved ligger også bilde av superlærlingen Vegar som fortalte om hvordan det er å være lærling i yrkessjåførfaget🚚

...#bliyrkessjåfør #yrkessjåfør #følgdrømmenikkestrømmen #superlærling #lærling #lastebil #transportoglogistikk #transportfag