Lærlinger

Informasjon til elever på VG2 Transport og logistikk og lærlinger i fagene yrkessjåfør og logistikkoperatør

Hva er et opplæringskontor?

Et opplæringskontor er eid av medlemsbedriftene. Kontoret fungerer som en koordinator mellom bedriftene, lærlingen, skoleverket og myndighetene. Opplæringskontoret ivaretar bransjens, lærlingens og det offentliges interesser i læreforholdet.

Veien frem til fagbrev i transport og logistikk:
2+2 modellen (2 år i skole og 2 år i bedrift)

VG1 Teknologi- og industrifag
VG2 Transport og Logistikk
Læretid – 2 års læretid enten som yrkessjåfør eller som logistikkoperatør.

Hva skjer i regi av Opplæringskontoret Logistikk og Transport ( OLT)

Høst:
Klassen (VG2 Transport og Logistikk) får besøk av OLT. Her får man en kort informasjon om OLT, lærlingløpet etc. – felles i klasserommet. Hver elev fyller ut en elevpresentasjon.

Vinter:
Klassen (VG2 Transport og Logistikk) får besøk av OLT. Vi tar en samtale med hver enkelt elev med hovedfokus på læreplass-ønsker og veien videre. I denne samtalen bruker vi elevpresentasjonen dere fylte ut ved første møte med oss.

Vår:
Du har selv ansvaret for å søke læreplass innen søknadsfristen som er:
1. februar – søknadsfrist for særskilt.
1. mars – søknadsfrist – ordinær læreplass.
Her søker man fylket om læreplass. Dette får du hjelp til på skolen.

Klassen (VG2 Transport og Logistikk) får besøk av OLT – samtalen dreier seg i hovedsak om
læreplass og møte med arbeidslivet.

NB!
Fristen for å finne en læreplass er 15. mai. Dette fordi vi ønsker at du skal kunne ta sommerferie og vite hva høsten bringer.

Hva skjer hvis du ikke får læreplass innen denne datoen?
De som velger yrkessjåførfaget kan risikerer å måtte vente med førerkortopplæring klasse C, CE eller D. Det kreves også førerkort i klasse B og bestått tverrfaglig eksamen VG2 Transport og Logistikk før denne førerkortopplæringen.

Velger du retningen logistikkoperatør er fortsatt den generelle fristen 15. mai, men her kan man se på alternative løsninger for oppstart.

Læreplass:

For å få læreplass er det viktig at du ikke har:

  • for stor fravær
  • stryk i yrkesfag
  • karakteren nokså god/lite god i orden og atferd

Husk det er ditt ansvar å finne en læreplass, men både skole og OLT vil være med som støttespillere.

Kontrakter:
Lærekontrakt: tegnes mellom lærling og opplæringskontor med bedriften som opplæringssted. Ansettelseskontrakt: som øvrige ansatte. Skal inkludere lønn, arbeidstid, overtid, ferie etc. Lærlinglønn: Minimum halv fagarbeiders grunnlønn.

Læreplan/Opplæringsbok:
Lærlingen skal i løpet av læretiden gjennomgå en læreplan fastsatt av departementet. OLT har utarbeidet en opplæringsbok som ivaretar dette. Denne får både lærling og bedrift ett eksemplar av. Gjennomgås ved oppfølgingsmøter i bedrift.

Følgende skoler har VG2 Transport og Logistikk:

Vestfold og Telemark:
Thor Heyerdal vgs -Larvik
Horten vgs.
Notdodden vgs

Viken:
Lier vgs.
Hønefoss vgs.

Lover/regler:
Arbeidsmiljøloven
Opplæringsloven

Annet:
For ytterligere informasjon kontakt:
Opplæringskontoret Logistikk og Transport
Telefon: 33099460
post@transportfag.no

Siste nytt fra vår Facebook- og Instagramside

28. oktober kan du møte oss i opplæringskontoret sammen med flere ulike aktører i transportbransjen på Åssiden vgs. Er du eller kjenner du noen som er Interessert i yrkessjåføryrket er det bare å ta turen innom!🚚

Sammen med NLF, NHO Transport og Sotin arrangeres en landsdekkende... turné. Ferske undersøkelser viser at det trengs 2️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ nye sjåfører hvert år frem mot 2030! Her kan du lære om utdannings- og jobbmulighetene innenfor transportbransjen😆

Hva vil skje denne dagen?
• Vi viser frem et variert utvalg av biler og utstyr som man kan bli bedre kjent med
• Presentasjon av yrkene, utdanningsveier
• Kjøre lastebilsimulator
• Treffe lærlinger og bedrifter fra nærområdet
• Kvalifisering i Kjetting-NM 2021

For mer info om Kjetting-NM les her:
https://lastebil.no/Aktuelt/Kjetting-NM

For mer informasjon om turneen les her:
https://sotin.no/folg-drommen-2021/

#følgdrømmenikkestrømmen #bliyrkessjåfør #sotin #yrkessjåfør #opplæringskontor #transportfag #transportoglogistikk

27. oktober kan du møte oss i opplæringskontoret sammen med flere ulike aktører i transportbransjen på Borgeskogen. Er du eller kjenner du noen som er Interessert i yrkessjåføryrket er det bare å ta turen innom!🚚

Sammen med NLF, NHO Transport og Sotin arrangeres en landsdekkende ...turné. Ferske undersøkelser viser at det trengs 2️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ nye sjåfører hvert år frem mot 2030! Her kan du lære om utdannings- og jobbmulighetene innenfor transportbransjen😆

Hva vil skje denne dagen?
• Vi viser frem et variert utvalg av biler og utstyr som man kan bli bedre kjent med
• Presentasjon av yrkene, utdanningsveier
• Kjøre lastebilsimulator
• Treffe lærlinger og bedrifter fra nærområdet
• Kvalifisering i Kjetting-NM 2021

For mer info om Kjetting-NM les her:
https://lastebil.no/Aktuelt/Kjetting-NM

For mer informasjon om turneen les her:
https://sotin.no/folg-drommen-2021/

#følgdrømmenikkestrømmen #bliyrkessjåfør #sotin #yrkessjåfør #opplæringskontor #transportfag #transportoglogistikk

Siste oppfølgingsmøte med Ruben Hamborg Gullerud dag. Lykke til med fagprøva 😁 ...
Han er lærling hos Tuft & Gullerud DA.

I dag var vi sammen med NLF og Tipp Transport på Heistad. Her fikk vi orientere litt om yrkessjåførfaget, og fikk vist en liten smakebit på dette🚚